FJC behaalt het kwaliteitslabel Project Sourcing van Federgon

PROS – Logo Federgon
0

Federgon certified

Doelstelling van het label is het vrijwaren van de belangen van de projectmedewerkers en de opdrachtgevers. Het biedt garanties over de juiste toepassing van de regelgevingen en onderstreept tevens het voortdurende streven van FJC naar een optimale kwaliteit van de dienstverlening.

Het kwaliteitslabel bestaat uit twee nauw met elkaar verbonden pijlers, namelijk een deontologische code en een audit uitgevoerd door een extern organisme, namelijk BDO Belgium, dat hier optreedt als auditbureau. Via de audit wordt, onder meer, de correcte invulling van de regels vervat in de deontologische code gecontroleerd. Deze sectorspecifieke deontologische code komt bovenop het Kwaliteitscharter van Federgon dat door alle leden van de federatie onderschreven moet worden.

Laat een reactie achter